; Skip to main content

Tijdens mijn recente podcast had ik het genoegen om Stefan Leijnen, een gerenommeerde AI-expert, te interviewen. Stefan, lector aan de Hogeschool Utrecht en betrokken bij het Nederlandse AI-groeifonds, deelde zijn diepgaande inzichten over AI. Zijn passie voor de verantwoorde inzet van AI was duidelijk, wat het gesprek des te boeiender maakte. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

  • AI en Creativiteit: Stefan besprak hoe AI kan worden gebruikt in creatieve processen, zijn eigen expertise. Dit omvat de vraag of AI echt creatief kan zijn of dat de bron van creativiteit bij de programmeur of de data ligt.
  • Machine Learning en Neurale Netwerken: Stefan ging diep in op machine learning, met name hoe systemen leren van grote datasets om complexe patronen te identificeren. Hij legde uit dat deze patronen vaak niet expliciet door mensen kunnen worden gedefinieerd.
  • AI in het Dagelijks Leven: Het gesprek omvatte voorbeelden van hoe AI alledaagse technologieën zoals Google Maps beïnvloedt, wat aantoont dat AI niet alleen een theoretisch concept is, maar een integraal onderdeel van moderne technologie.
  • AI en de Evolutie van Technologie: Er werd gesproken over hoe de ontwikkeling van AI en neurale netwerken een weerspiegeling is van de menselijke ambitie en droom, die teruggaat tot de uitvinding van technologieën zoals de stoommachine.
  • AI Hype versus Realiteit: De podcast benadrukte het belang van een evenwichtige kijk op AI, waarbij zowel de potentie als de huidige beperkingen worden erkend. We discussieerden over hoe de werkelijke impact van AI ergens tussen extreme optimisme en scepticisme ligt. Stefan vond de hype die wordt gegenereerd vooral heel kwalijk.
  • AI en Statistiek: Er werd uitgelegd dat veel van wat AI doet, neerkomt op geavanceerde statistiek. Dit omvat het gebruik van grote hoeveelheden data om patronen te identificeren en voorspellingen te doen.
  • Toekomst van AI: Stefan sprak over de potentiële toekomstige ontwikkelingen in AI en hoe deze technologieën verder kunnen evolueren, met name in termen van het verbeteren van menselijke interactie en het creëren van nieuwe kansen.
  • AI in Nederland: Er werd gesproken over de inspanningen in Nederland om AI te versterken en te versnellen, waaronder een fonds van 200 miljoen euro om AI-projecten te ondersteunen.

AI Evolutie: Van Intelligentie naar Machine Learning
We begonnen met de basis van AI, waar Stefan uitlegde hoe we zijn geëvolueerd van basale intelligente systemen naar de huidige complexe machine learning modellen. Het was fascinerend om te horen hoe deze technologieën zich hebben ontwikkeld en nu complexe patronen in gegevens kunnen identificeren, iets wat vaak buiten ons menselijk bereik ligt. Deze ontwikkeling liet me de ongelofelijke potentie van AI inzien.

AI in ons Dagelijks Leven
Stefan bracht AI dichter bij huis door te praten over de rol ervan in ons dagelijks leven, zoals bij Google Maps, SIRI, Alexa en social media algoritmen. Deze systemen zijn vooral heel goed in kleine taken heel snel en vaardig uitvoeren. Denk aan de autocomplete bij Google bijvoorbeeld.

Een Realistische Kijk op AI

Ons gesprek nam een boeiende wending toen we het hadden over de huidige AI-hype. Stefan benadrukte het belang van een evenwichtige kijk op AI, waarbij we zowel de mogelijkheden als de beperkingen ervan erkennen. Dit gespreksonderwerp was een waardevolle herinnering om realisme te handhaven in mijn enthousiasme voor AI, ik kan nog wel eens doorslaan in mijn enthousiasme. 😉

AI: Meer dan Technologie, Het is Statistiek
Een intrigerend deel van ons gesprek was toen Stefan AI beschreef als een vorm van geavanceerde statistiek. Dit hielp me te begrijpen hoe AI werkt en hoe het, hoewel het complex en mysterieus lijkt, eigenlijk is gebaseerd op het principe van statistische analyse. De huidige Large Language Models vergeleek Stefan met een Stochastische papegaai. Een soort woordenteller- en voorspeller die in de context iets weet over het meest waarschijnlijke volgende woord.

De Beloftevolle Toekomst van AI
We sloten ons gesprek af met een blik op de toekomst en de ontwikkelingen binnen Nederland en de EU. De overheid heeft meerdere subsidies beschikbaar gesteld om bedrijven te helpen innoveren met AI. Stefan deelde zijn visie op de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in AI, die volgens hem zou kunnen leiden tot een nieuwe golf van innovaties.

Deze podcast is perfect voor iedereen die meer wil begrijpen van AI. Van de evolutie en integratie in ons dagelijks leven tot de potentie voor de toekomst. Deze podcast was een bevestiging van de ongelooflijke mogelijkheden die AI biedt. Terwijl we realistisch blijven over de huidige beperkingen, kunnen we niet anders dan enthousiast zijn over wat de toekomst voor ons in petto heeft met AI.

Stay Awesome!
Michel

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

 

Michel Vos

Author Michel Vos

More posts by Michel Vos

Leave a Reply